Dnes je 28.10.2016,
sviatok má Dobromila

Aktuality

Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých

V predvečer Pamiatky zosnulých - 1. novembra 2016 (utorok) o 14,00 hod. sa uskutoční na našom cintoríne pietny akt a po skončení v Dome smútku ekumenická bohoslužba.

Tatra Cross Run

Tatra Cross Run

Terénny prekážkový beh s názvom Tatra Cross Run sa uskutoční v prostredí Tatranskej Štrby. 1. ročník podujatia organizuje Sport club RM s penziónom Medvedica.

Výzva k dani za ubytovanie:

Výzva k dani za ubytovanie:

Do 31. októbra 2016 je potrebné podať Hlásenie k dani za ubytovanie a odviesť daň na účet obce.

Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

23. októbra 2016 sme si pripomenuli úctu k starším. Podujatie sa uskutočnilo v sále Kultúrneho domu v Štrbe i v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.Nechýbali gratulácie jubilujúcim spoluobčanom a kultúrny program.

Výtvarná súťaž - Rodina bez cigariet

Výtvarná súťaž - Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Kurz poľštiny

Kurz poľštiny

Poľsko-slovenský portál "Port Európa" pozýva všetkých, ktorí majú záujem o Poľsko, aby sa prihlásili na bezplatný e-mailový kurz poľského jazyka.

Zmeny v miestnych daniach

Zmeny v miestnych daniach

1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré prináša zmeny v daniach za ubytovanie a poplatku za komunálny odpad.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy Štrba, slúži na prevádzkovanie aktivít žiakov, obyvateľov či návštevníkov obce. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

Štrbské Pleso – oči pre všetkých

Štrbské Pleso – oči pre všetkých

Obci Štrba, bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Štrbské Pleso – oči pre všetkých“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.