Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Evanjelická cirkev augsburského vyznania - cirkevný zbor Štrba.

 

Evanjelický a.v. farský úrad, Ul. Miloša Janošku 354, 059 38 Štrba
kňaz: Mgr.Stanislav Baloc
č.tel.: 052/7791102
mobil: 0949 868 914
e-mail: strba@ecav.sk

 

 

 

Bohoslužby:

Adventné Večierne

Tatranská Štrba - 18,00 hod  - stredy

Štrba - 17,30 .- utorky a štvrtky

                          

Zjavenie Krista Pána mudrcom  - 6. 1. 2017

Tatranská Štrba - 8,30 hod 

Štrba -  10,00 hod 
             

            

            

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Štrba


farský úrad
Ul. hlavná 103/1, 059 38  Štrba

Správca farnosti:      Miroslav Hric
Číslo telefónu:          052/77 81 426
e-mailová adresa:   strba@kapitula.sk

Bohoslužby od   9.1.2017 - 15.1.2017 

 

Pondelok 

Tatranská Štrba

    17,00

Utorok

Štrba

 

   18,00  

Streda

Štrba

Tatranská Štrba

   18,00

   17,00

Štvrtok

Štrba

Tatranská Štrba

  18,00

   17,00 

Piatok

Štrba

Tatranská Štrba

  18,00

   17,00

Sobota

Štrba

  18,00

nedeľa

Štrba

Tatranská Štrba 

    9,00     

   10,30

 

 

• Kto v sebe cíti kňazské povolanie, nech sa s tým zdôverí správcovi farnosti. Termín podania prihlášok do kňazského seminára je do 28.2.2017. Prihláška sa podáva prostredníctvom vlastného farára. Bližšie informácie: http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov.
• V utorok 10.1  v Štrbe a v stredu 11.1. v Tatr. Štrbe bude sv. omša ku cti sv. Martina s katechézou.
• Vo štvrtok 12.1. v Tatr. Štrbe a v piatok v Štrbe bude tichá polhodinová adorácia a katechéza o liturgických gestách.
• V nedeľu 15.1. je po sv. omši v Štrbe katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí.
• V dňoch 6.-18.8.2017 organizujeme 13-dňovú farskú púť do Fatimy v rámci storočnice fatimských zjavení. Cestovať budeme úplne novým klimatizovaným 51 miestnym autobusom. Hlavné ciele cesty sú: La Salette, Lurdy, Santiago de Compostela, Fatima, kde budeme aj 13.8., teda vo výročný deň zjavení, Montserrat, Savona – kúpanie v mori. Cena je 500,- €. Bude zabezpečené 8x ubytovanie, 4 noci budeme cestovať v autobuse. Zapísať sa môžete v sakristii. Prosím, aby ste to urobili čím skôr, aby sme vedeli, či sa nám naplní autobus, alebo máme osloviť aj susedné farnosti. Prosím Vás zároveň o zaplatenie zálohy 100,- €, pretože niektoré hotely už chcú zálohu. Zálohy prinášajte len správcovi farnosti.


 

 

 

Rozlúčka s dlhoročným kňazom RKC v Štrbe Alojzom Chmelárom

Po 23 rokoch duchovnej služby v rímskokatolíckej cirkvi odišiel z našej obce kňaz Alojz Chmelár. Na slávnostných bohoslužbách  5. júla 2016 sa s nim rozlúčili veriaci i predstavitelia obce.

Privítanie nového kňaza RKC v Štrbe Miroslava Hrica

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 .