Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Kultúrny život v obci

V roku 1984 vzniklo Miestne kultúrne stredisko (predtým táto úloha patrila Osvetovej besede), ktoré sa v roku 1992 pretransformovalo na oddelenie kultúry obecného úradu. Jeho činnosť je úzko spojená s činnosťou zboru pre občianske záležitosti a folklórnymi skupinami. Z aktivít spomenieme Deň matiek, Cesta rozprávkovým lesom pri príležitosti Dňa detí, slávnosť pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, predvianočné stretnutie s dôchodcami, oceňovanie najlepších športovcov roka, príchod Mikuláša a vianočná slávnosť Otváranie dverí Vianoc podtatranských, ktorá sa organizuje už od roku 1990.

 

Obec Štrba je známa svojou vyspelou kultúrou, ktorá až doposiaľ nesie pečať tradícií, ich udržiavanie a povýšenie týchto nezameniteľných hodnôt do súčasnej podoby. Tak je to pri folklórnom umení, ktorého nositeľmi sú štyri folklórne súbory:

V obci je stále živá tradícia počas veľkonočných sviatkov – spoločné oblievanie dievčat a vyberanie výslužky za kúpačku hore dedinou so spevom a harmonikou po vrstvách – to je sviatok celej dediny a na Vianoce stretnete koledníkov od najmenších až po dospelých mládencov.

Slávnosti poézie, či predtým recitačné preteky majú v našej obci silnú tradíciu. Od roku 1937 popri divadle patrili k najväčším kultúrnym udalostiam v dianí našej podtatranskej obce. Aj keď čas priniesol mnohé zmeny, stále patria pre mnohých z nás k sviatočným chvíľam vypočuť si interpretácie poézie či prózy v podaní našich recitátorov.

Referát kultúry obecného úradu spolupracuje so spoločenskými organizáciami a hospodárskymi subjektami v obci, so školami a vytvára pre ich činnosť podmienky (Spolok SČK Dr. Markušovského, Klub dôchodcov, Klub turistov ŠK, ZO SZZP, ZO SZPB, COOPJednota SD, ŠK, M-klub, DHZ)

Zabezpečuje služby obyvateľstvu:

  • poskytovanie prenájmu priestorov na rodinné a iné podujatia v zasadačke spoločenského domu a v sále kultúrneho domu

  • poskytovanie prenájmu priestorov pre záujmovo umeleckú činnosť – FS, výstavy, ...

  • poskytovanie prenájmu priestorov na predaj, prednáškovú činnosť, reklamné prezentácie pre domácich i ostatných podnikateľov

  • sprostredkovanie informácií v Obecnom televíznom vysielaní, v Obecnom spravodajcovi, na informačných tabuliach obecného úradu