Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Matrika

Matrika je podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú matričné udalosti o narodení, uzavretí manželstva, úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Z matriky sa vydávajú rodné, sobášne, úmrtné listy, ktoré sú verejnými listinami. Matričné udalosti sa zapisujú podľa miesta, kde matričná udalosť nastala, bez ohľadu na to, kde má občan trvalé bydlisko alebo do ktorého matričného obvodu patrí.
Úradné hodiny na matrike:
Po- Ut – 7.00 – 12.00 13.00 – 15.30 hod.
St – 7.00 – 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Št – 7.00 – 12.00 13.00 – 15.30 hod.
Pia – 7.00 – 13.00 hod.

Kontakt: Obecný úrad Štrba - matrikárka:
Jitka Šuleková, tel. č. 052/7878827, e-mail: sulekova@strba.sk