Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

O pohár starostu obce

Súťaž O pohár starostu obce Štrba - 2016

3. júla 2016 sa konala hasičská súťaž O pohár starostu obce v požiarnom útoku spojená s Hasičskou kvapkou krvi.Po krásnych júnových slnečných dňoch sme sa v nedeľu ráno začali prebúdzať do dažďa a hrozilo zrušenie súťaže.  Po rozhovore starostu so štábom súťaže vykonanie požiarneho útoku sa prenieslo z ihriska na asfaltovú dráhu, kde 30 súťažných družstiev predviedlo svoje umenie. Medzi nimi po prvý krát od roku 1960 aj dorastenecké družstvo dievčat zo Štrby. V sobotu vo Vikartovciach na detskej súťaži v požiarnom útoku s vodou niektoré dievčatá skončili prvé a v nedeľu členky, ktoré dosiahli požadovaný vek, nastúpili do novotvoriaceho družstva dorasteniek, kde sa im pokus /nespojené sacie vedenie/ nevydaril ,ale s odhodlaním pokračovať v šľapajach svojich starých materí na ďalších súťažiach.
Pri vyhlasovaní výsledkov zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmara Vincová poďakovala všetkým hasičkám a hasičom slovami: ,, Hasiči žijú dva životy - jeden svoj a druhý život človeka, ktorého zachraňujú“ a dnes ste to predviedli aj na súťaži, keď mnohí z Vás sa zúčastnili Hasičskej kvapky krvi, ktorú ste mohli darovať počas dnešnej súťaže. Za to Vám patrí veľké ĎAKUJEM v mene všetkých, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú.
Víťazi v jednotlivých kategóriách: Dorastenky Spišský Štiavnik, dorastenci Spišské Bystré, ženy Spišské Bystré a medzi mužmi zvíťazila Štôla.
Na záver chcem poďakovať všetkým organizátorom, Transfúznej stanici v Poprade pod vedením primára MUDr. Otčenáša, členkám Miestneho spolku SČK v Štrbe a Obci Štrba za pekný, aj keď upršaný priebeh súťaže.
                                                                               Michal Petruška.

Súťaž O pohár starostu obce Štrba - 2015

5. júla 2015  sa uskutočnila na Športovom štadióne v Štrbe hasičská súťaž v požiarnom útoku s vodou O pohár starostu obce.

 

Súťaž O pohár starostu obce Štrba - 2014

Súťaž O pohár starostu obce Štrba - 2013

Obec Štrba Dobrovoľný hasičský zbor Štrba usporiadali 7.7.2013 10.ročník súťaže O pohár starostu obce. Návštevníci  sa mohli zapojiť aj do Hasičskej kvapky krvi.

 

 

 

Smernice

 

Súťaž O pohár starostu obce Štrba - 2010

4. júla sa konala súťaž dospelých. Hneď v úvode nás všetkých prekvapil starosta obce Michal Sýkora. Na jeho znamenie pred nastúpené hasičské družstvá v doprovode obecnej polície priviedli auto - mikrobus Renaut“, ktoré nám odovzdal s prianím, aby nám slúžilo k našej športovej činnosti – k doprave na súťaže.
Nasledovalo odovzdávanie preukazov výkonnostných tried, ktoré jednotlivci hasiči a hasičky získali alebo obhájili na Okresnom kole v Hranovnici.
Po tomto slávnostnom zahájení sme sa pustili do súťaženia. Hneď prvý útok družstva Starých pánov zo Štrby sa vydaril a zaknihovali výborný čas. Za nimi nasledovali ďalší s väčšími alebo menšími úspechmi. V polovici súťaže sa pokazila časomiera a ukázalo sa, ako je dobré mať dobrých rozhodcov a hlavne, keď prídu všetci. Súťaž aj výsledky sa robili na základe ručného merania. Súťaž prebiehala pod dozorom - veliteľ OV DPO Poprad Marián Rušin, veliteľ súťaže Ján Zluky a hlavný rozhodca Ing. Pavol Rumler.
Výsledky súťaže previedol Ondrej Klimo. Medzi mužmi zvíťazil DHZ Gerlachov, druhý skončil DHZ Hranovnica, tretí DHZ Štôla. V ženskej kategórii zvíťazili domáce hasičky zo Štrby a tak obhájili minuloročné prvenstvo, druhé skončili hasičky DHZ Spišskej Soboty a tretie DHZ Hozelec. Víťaz mužskej kategórie DHZ Gerlachov si odniesol putovný pohár a nás teší, že pohár určený pre hasičky zostal už druhý rok doma v Štrbe, za čo je potrebné poďakovať všetkým, čo sa zaslúžili o tento úspech - hlavne veliteľ DHZ Štrba Ján Zluky a tréneri - Pavol Hurajt a Pavol Baláž.
Celkovo sa zúčastnilo 32 hasičských družstiev, 224 hasičov a hasičiek, 13 rozhodcov, 1 zástupca Červeného kríža z Popradu a 3 členky SČK Štrba.
                                                                                                                    Michal Petruška – tajomník DHZ Štrba


 

 

Súťaž O pohár starostu obce Štrba - 2009

5. júla 2009 konal sa v Štrbe 6. ročník súťaže Dobrovoľných hasičských družstiev ,,O pohár starostu obce Štrba“. Zúčastnilo sa ho 28 družstiev mužov a žien, nie len z nášho okresu, ale aj DHZ Važec a DHZ Stratená. Zvíťazili muži DHZ Spišská Sobota I. pred Hranovnicou I. a Strážami. Muži DHZ Štrba skončili na peknom štvrtom mieste. Medzi ženami zvíťazili domáce hasičky DHZ Štrba. Za nimi skončilo DHZ Šuňava a Spišské Bystré I.
Chcel by som pochváliť obe družstvá DHZ Štrba za ich prístup nie len k tejto súťaži, ale aj k súťažiam od začiatku roka. Hneď na pretekoch v Mlynici zvíťazili ako muži tak aj ženy. Neskôr sa darilo viac ženám. Ich výsledky nezostali bez povšimnutia, prichádzajú k nim mladší a to sa prejavilo v Okresnej súťaži dorastencov a dorasteniek v Spišskej Teplici. Pod vedením trénerov Pavla Hurajta, Pavla Baláža a Jaroslava Havaša oba kolektívy v tejto súťaži zvíťazili.
Vo februári bola vyhlásená celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave - ,,Vypaľovanie trávy- to nikdy nerob“ Vyhlásila ju Dobrovoľná požiarna ochrana spolu s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky. Kultúrna komisia Obecného úradu spolu s DHZ Štrba sa aj tohto roku rozhodla túto súťaž podporiť. Zapojili sa do nej žiaci materských škôl Štrby, Tatranskej Štrby a Základnej školy v Štrbe. Niektoré práce boli odoslané na OV DPO v Poprade a 12 detí bolo ocenených na tejto súťaži.
K zdarnému priebehu súťaže prispeli aj kuchári pod vedením Jána Kubíka dobrým gulášom, rozhodcovia, hasiči, priaznivci hasičského športu, sponzori a Obecný úrad.                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                 Michal Petruška