Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Obecné televízne vysielanie

Obecná televízia v Štrbe začala vysielať ako jedna z prvých v Československu - v júli  roku 1991. Umožnilo to aj vybudovanie televízneho káblového rozvodu v obci Štrba i v miestnej časti Tatranská Štrba. Od januára 1992 pravidelne  pripravuje  relácie Obecného televízneho vysielania. Základným poslaním  relácie  je slúžiť  verejnému  záujmu našich spoluobčanov a informovať ich o aktuálnom dianí v obci  i regióne z celého spektra jednotlivých oblastí,   o pozitívnych i negatívnych stránkach života.

Snahou je, aby  obsah celej relácie bol maximálne objektívny, bez jednostrannej názorovej  orientácie, či náboženského vyznania. Vysielanie je v plnom rozsahu nekomerčné.
    Všetky relácie sú archivované s písomnou evidenciou s číslom relácie, jej programovej skladby a presnej  dĺžke  trvania.

Programová skladba vychádza zo základného poslania.

 

Relácie sú vysielané každú nedeľu o 18,00 hod  a dve reprízy v pondelok – o 9,00 hod a 18,00 hod v Štrbe i v Tatranskej Štrbe.


Na televíznych prijímačoch si môžete naladiť kanál, kde  vysielame OTV podľa infokanála, ktorý je vysielaný denne. Frekvencia 77,25.