Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Štrba

Dňa 30.01.2015 bolo začaté VO obce Štrba v projekte s názvom: " Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Štrba.", kód ITMS: 27120230168.
Obec Štrba požiadala elektronicky tri spoločnosti o zaslanie cenovej ponuky pre predmet zákazky " Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Štrba - Stravné lístky."  

 

V novembri roku 2014 obec Štrba začala realizovať projekt s názvom:
„Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Štrba.“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Podrobnejšie informácie o priebehu projektu nájdete

 

 

 

 

 

V decembri roku 2015 obec Štrba ukončila projekt s názvom: "Podpora sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Štrba." Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Podrobnejšie informácie o ukončení projektu nájdete: