Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Zasadnutia

Výročná členská schôdza - 17.12.2017

Výročná členská schôdza - 13.2.2016

Hasiči dostali ďalšie hasičské vozidlo

19. september 2015 bol pre našich hasičov slávnostným dňom. Nastúpení v slávnostných uniformách očakávali 11- tu hodinu, kedy sám podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák doviezol nové hasičské auto pre DHZ v Štrbe. Veliteľ našich hasičov Ján Zluky podal ministrovi vnútra SR hlásenie a zástupkyňa starostu obce Ing. Dagmar Vincová privítala hostí, ktorí sprevádzali Roberta Kaliňáka. Boli to Stanislav Kubánek – poslanec NR SR, Peter Šuca – poslanec NR SR,Marián Sadloň – štátny tajomník ministerstva vnútra SR, Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR, Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Ján Goliáš - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Ondrej Šproch – riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade a Marián Rušin – predseda Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove. 
Robert Kaliňák odovzdal kľúče od špeciálneho hasičského vozidla T 148 CAS 32 veliteľovi DHZ Jánovi Zlukymu a odovzdanie spečatili nalepením štrbského hasičského znaku na dvere vozidla s podpisom Roberta Kaliňáka a Alexandra Nejedlého. Potom auto všetci hostia uviedli do života pokropením štrbskou vodou so želaním, aby slúžilo svojmu účelu a hlavne, aby čím najmenej bolo použité na zásahoch pri požiaroch.
Pre slávnostné a mimoriadne udalosti v obci máme vždy pripravený jeden list v Pamätnej knihe. Pre spomienku na odovzdanie hasičského vozidla našim hasičom sa hostia do nej podpísali a zároveň si odniesli zo Štrby dary od našich remeselníkov. Robert Kaliňák valašku a ostatní hostia črpáky s logom DHZ.
Na podujatí nechýbal prípitok, občerstvenie, spevy FS Štrbän a spoločné fotografovanie pri novom aute.

Výročná členská schôdza - február 2015

7. februára 2015 sa konala VČS DHZ v Štrbe, ktorej sa zúčastnili  člen snemu DPO SR a predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ Okresného výboru DPO Poprad Michal Šerfel, starosta obce Michal Sýkora a predseda DHZ Šuňava Ján Fridman

Výročná členská schôdza - január 2014

1. februára 2014 sa konala VČS DHZ v Štrbe, ktorej sa zúčastnili generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, člen snemu DPO SR a predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ Okresného výboru DPO Poprad Michal Šerfel, starosta obce Michal Sýkora a výbor Spolku dobrovoľných hasičov zo Štěpánkovíc.

Zasadnutie DHZ - okrsku č.3

8. decembra 2013 sa konalo zasaddnutie členov DHZ - okrsku č.3. Na tomto stretnutí bolo slávnostné odovzdanie Ceny obce p. Jánovi Blaškovi, dlhoročnému členovi DHZ v Štrbe pri príležitosti jeho životného jubilea. Cenu odovzdal starosta obce Michal Sýkora a poslanci obecného zastupiteľstva.

Členská schôdza

22. mája 2013 sa konala členská schôdza DHZ, kde boli školeným hasičom odovzdané certifikáty

VČS 2012

2. februára 2013 členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe hodnotili svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi.

67. výročie oslobodenia obce

Pri príležitosti oslobodenia obce Štrba mladí hasiči navštívili posledného žijúceho priameho účastníka národnooslobodzovacích bojov v Rusku pána Jána Jacku.

 

VČS 2011

V decembri 2011 hodnotili svoju činnosť, výsledky súťaží a priebeh brigád v  roku 2011členovia DHZ v Štrbe .

 

VČS 2010

Rok 2010 bol bohatý na činnosť i súťaže v DHZ Štrba. 22. januára 2011  v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe  stretli členovia DHZ na výročnej členskej schôdzi, aby tieto aktivity zhodnotili.

 

 

Hasiči dostali nové hasičské auto

 Dňa 29. mája 2010 o 13.00 v Štrbe bola veľká udalosť. Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák, ktorého doprevádzal Marián Saloň generálny riaditeľ Ministerstva vnútra, Peter Šuca prednosta Obvodného úradu Poprad, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, prezident HaZZ SR Judr. Vojtech Nejedlý, riaditeľ Krajského HaZZ Ing. Otto Regec a riaditeľ Okresného HaZZ Ing. Ondrej Šproch, priviedli nové hasičské auto Yveco MAGIRUS.
Auto prevzal veliteľ DHZ Štrba Ján Zluky pred nastúpeným hasičským zborom, predstaviteľmi okresu – okresným veliteľom DPO Poprad Mariánom Rušinom, riaditeľom OV DPO Poprad Michalom Šerfelom, našim starostom Michalom Sýkorom, zástupkyňou starostu Ing. Dagmar Vincovou a občanmi Štrby.
Veliteľ Ján Zluky po oficiálnom prebraní vozidla sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tejto pre nás významnej udalosti, nakoľko je to prvé nové auto, ktoré prišlo do zboru. K peknej atmosfére prispeli svojím spevom aj dievčatá zo súboru Horec, dychová hudba zo Svitu, hasičskí kuchári Ján Kubík a Pavol Petruška gulášom, moderátor Pavol Chalupka a je len škoda, že takáto udalosť sa musela skrátiť pre nepriazeň počasia.
Vystúpenie našich hasičských deti, ktoré navštevujú krúžok Mladých hasičov, nedovolil dážď a otváranie HaZz vo Vysokých Tatrách - Smokovci. Po prehliadke našej zbrojnice a zoznámení sa prítomných predstaviteľov hasičov s podmienkami veľkosti nášho katastra, bola prisľúbená pomoc a to pridelením repasovanej cisterny - zostávame dúfať v splnenie prísľubu. Naši otcovia nám pripomenuli - Vážte si toho a pristupujte k hasičskej, aj keď dobrovoľnej činnosti, s úctou, láskou a rozvahou, nezabúdajte na prevenciu, aby to nové auto malo čo najmenej výjazdov k nepredvídavým udalostiam a čo možno najviac k cvičeniam a k nadobúdaniu vedomostí - buďte hrdí na to, že chcete pomáhať ľuďom v nešťastí.
                                                                                                       Michal Petruška - tajomník DHZ

 

 

VČS 2009

Členovia DHZ v Štrbe na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 23. 1. 2010  v zasadačke SD v Štrbe, hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok .


 

VČS 2008

17. januára 2009 sa konala výročná členská schôdza DHZ v Štrbe, na ktorej hodnotili hasiči činnosť a plnenie úloh na jednotlivých úsekoch svojej činnosti.

  Obec Štrba ocenila viacerých členov DHZ ďakovným listom a vecným darom.