Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Ing. Dagmar Vincová 

Zástupkyňa starostu obce

                                                   

poverená do funkcie na volebné obdobie 2014 - 2018

telefonický kontakt: 0527878833   

email: vincova@strba.sk

     

 

- riadi a koordinuje činnosti na úsek dopravy,
- riadi a koordinuje činnosti verejnoprospešných služieb v obci,
- koordinuje činnosti v oblasti školstva, zdravotníctva a kultúry
- koordinuje činnosti medzi komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,