Dnes je 21.01.2017,
sviatok má Vincent

Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Štrbe je ako kniha, do ktorej sa píšu životné okamihy ľudí.  

 Členovia sprevádzajú občanov celým životom.  
Narodí sa malý človiečik, slávnostne ho uvítajú do života a zapíšu do pamätnej knihy  obce.                                                      

Krásnym okamihom v živote ľudí je uzavretie manželstva, kde členky sa snažia, aby tento akt bol slávnostný, dôstojný a hlavne nezabudnuteľný na celý život.

Nemožno nespomenúť, že po prežitom živote nastáva i chvíľa, ktorú považujeme za smutnú, ale to je život. Je to odchod človeka, ktorého vyprevádzame z pozemskej púte na večný život.

Členovia sa podieľajú aj na rôznych iných akciách spojených s jubileami, prijatie významných hostí, delegácii, úspešných športovcov, výročia napr. zlatej, diamantovej svadby, pietny akt pri príležitosti pamiatky zosnulých a iné.     

To je práca s ľuďmi a o ľuďoch. Má opodstatnenie  v našej obci.

Predseda Zboru pre občianske záležitosti - Mgr. Miroslava Petrušková

Podpredseda Zboru pre občianske záležitosti -  Mgr. Jana Pohlodová

Tajomník Zboru pre občianske záležitosti - Jitka Šuleková

 

Rečníci:

- slávnostní – Michal Sýkora, Ing. Dagmar Vincová, Ing. Tomáš Hyben, PhD.

- sobášiaci - Ing. Dagmar Vincová, Ing. Ľubomír Otčenáš, Michal Sýkora
- smútoční – Ing. Dagmar Vincová, PaedDr. Jaroslav Švorc, Michal Sýkora
- pri uvítaní detí do života – Ing. Dagmar Vincová, Anna Gavalierová

 

Pamiatka zosnulých

Myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili...
Zomrel len ten, na koho sme zabudli...
Na ľudí, ktorí rozdávali lásku, sa nezabúda . . .

 

ZPOZ pri OcÚ v Štrbe pripravuje každoročne na Pamiatku zosnulých pietny akt na  cintoríne pri Dome smútku 1. novembra o 14,00 hod.


Uvítanie detí do života

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Štrbe pravidelne víta v obradnej sieni  novonarodené detí.

 

 

 

 

Prijatie prvákov

S príchodom septembra, keď sa otvárajú  brány aj našej základnej školy, zavítaljú do nej opäť aj noví žiaci – prváci, ktorí začínajú spoznávať taje písmenok a čísiel. Malých prvákov  privítame aj v obradnej sieni obecného úradu, kde pre nich pripravujú členovia ZPOZ milú slávnosť.  Pre spomienku na toto stretnutie prváci urobia do Pamätnej knihy odtlačok svojho prsta a dostanú malý zvonček, ktorý im bude pripomínať prvé dni v Základnej škole v Štrbe.

 

Prijatie deviatakov

Stalo sa tradíciou, že na záver školského roka v obradnej sieni Obecného úradu v Štrbe sú prijatí žiaci, ktorí v Základnej škole v Štrbe končia školskú dochádzku.

5O rokov ZPOZ

ZPOZ v Štrbe oslávil polstoročie. Členovia tohto kolektívu neľutovali svoj voľný čas a spríjemňovali  krásne životné okamihy svojim spoluobčanom, pomáhajúc im prekonávať i ich ťažké životné chvíle. Ich teplé slová a krásne melódie, zazneli nielen pri základných obradoch uzavretia manželstva, ale i uvítaní detí do života, významných životných jubileách, ale  i pri pamiatke zosnulých. Kultúrny a spoločenský život sa neustále vyvíja, pribúdajú nové slávnostné okamihy, ktoré sú podnetom na tvorbu nových občianskych obradov a slávností.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku ZPOZ konalo sa slávnostné popoludnie spojené s oceňovaním, kde boli pozvaní všetci, ktorí za uplynulých 50 rokov pracovali v zbore.    Súčasní členovia pripravili ukážky z uvítania detí do života, prijatia prvákov a z obradu uzavretia manželstva.
        Ich slová, básne či podmanivé piesne  určite nútili zaspomínať. Úprimné slová uznania za minulú i terajšiu ušľachtilú prácu padli vhod, veď pozvaní počúvali to, čo kedysi hovorili iným.     
Popoludnie umocnila vážna hudba v podaní Barbory a Marcela  Comendant.     

                                                                       

                                                                                                                                                                                         

Pri príležitosti 50. výročia vzniku ZPOZ obec Štrba venovala ocenenie bývalým a súčasným členom ZPOZ.

Prehliadky programov

Krajská prehliadka programov ZPOZ

Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ v Štrbe sa v stredu 28. apríla zúčastnil Krajskej prehliadky programov ZPOZ, na ktorej sa predstavilo 5 kolektívov ZPOZ z prešovského kraja. Cieľom takýchto prehliadok je možnosť naučiť sa niečo nové, prekonzultovať s odborníkmi obsah programu – výber poézie, interpretácia, kvalitu hudobného doprovodu, pretože každá dobre mienená rada len prispeje k skvalitneniu našich vlastných obradov. ZPOZ zo Štrby sa tentoraz predstavil s programom, ktorý sme v marci pripravili na prijatí učiteľov pri príležitosti ich sviatku. V programe účinkovali členovia ZPOZ v Štrbe, členovia LDIO ZUŠ v Štrbe aj recitátori ZŠ v Štrbe, za čo patrí všetkým úprimné poďakovanie. Tešíme sa z úspechu, pretože budeme reprezentovať prešovský kraj na celoslovenskej prehliadke programov ZPOZ, ktorá sa bude konať v máji tohto roku v Sliači.